http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie złożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2006 rok 24.10.2012
Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie złożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2006 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnai   więcej »»»
Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 28.03.2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ulanów 24.10.2012
Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 28.03.2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ulanów    więcej »»»
Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 28.03.2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007 r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 28.03.2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2007 r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 29.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm.Rząd 24.10.2012
Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej w 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanow 24.10.2012
Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie na 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jedno.obsługiwanych przez ZEAS 24.10.2012
Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie na 2007 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwirdzenia rocznego planu finansowego ZEAS-u w Ulanowie na 2007 rok 24.10.2012
Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwirdzenia rocznego planu finansowego ZEAS-u w Ulanowie na 2007 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego OPS w Ulanowie na 2007 rok 24.10.2012
Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego OPS w Ulanowie na 2007 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego GCK w Ulanowie na 2007 rok 24.10.2012
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego GCK w Ulanowie na 2007 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 24.10.2012
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia   więcej »»»
Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 19.04.2007r. w sprawie ustalenia stwki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali ... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 19.04.2007r. w sprawie ustalenia stwki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Ulanów   więcej »»»
Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 19.04.2007r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie-nauczycieli 24.10.2012
Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 19.04.2007r. w spr.ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 24.04.2007r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnospra 24.10.2012
Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 24.04.2007r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 24.10.2012
Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia   więcej »»»
Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 25.04.2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Ekon-Adm.Szkół w Ulanow 24.10.2012
Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 25.04.2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska