http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 08.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 08.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r   więcej »»»
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej w 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zdań zleconych gminie w 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zdań zleconych gminie w 2007r   więcej »»»
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta do wydawania i podpisywania decyzji i 24.10.2012
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta do wydawania i podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa, Inwestycji, Kultury do wydawania 24.10.2012
Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12.12.2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa, Inwestycji, Kultury do wydawania i podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego ZUK w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 7/2006 burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie na 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 18.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2007r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 18.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2007r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 19.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 19.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 13 24.10.2012
Zarządzenie Nr 13   więcej »»»
Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 02.01.2007r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego 24.10.2012
Zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 02.01.2007r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargac 24.10.2012
Zarządzenie Nr 2/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.01.2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargach ogłaszanych przez gminę Ulanów w ramach zamówień publicznych   więcej »»»
Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone z zakresu sportu w gminie Ulanów 24.10.2012
Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone z zakresu sportu w gminie Ulanów   więcej »»»
Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 29.01.2007r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu GiM za 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 29.01.2007r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 29.01.2007 w spr.wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolen 24.10.2012
Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza z dnia 29.01.2007 w spr.wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania   więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 14.03.2007r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań Gminy Ulanów z zakresu sportu   więcej »»»
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności wybrów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Dąbrowicy 24.10.2012
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności wybrów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwie Dąbrowica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska