http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności wybrów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Dąbrowicy 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 14 marca 2007r.

 

w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwie Dąbrowica

 

= = = = = = = = =

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z § 22, 25 i 36 ust. 1 załącznika nr 8 do uchwały Rady Miejskiej  w Ulanowie z dnia 29 maja 2004 r. Nr XVI/109/2004 w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 

p o s t a w i a m, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdzić nieważność wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej sołectwa Dąbrowica przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2007 r. przez  zebranie wiejskie.

 

§ 2

 

 Zwołuję nowy termin zebrania wiejskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dąbrowica i wyznaczam je na dzień 25 marca 2007r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podaje się je do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa Dąbrowica.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska