http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań... 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań Gminy Ulanów z zakresu sportu

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz § 10 uchwały Nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywanych zadań         

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję konkursową do rozpatrywania ofert na realizację zadań Gminy Ulanów z zakresu sportu ogłoszonego 25 stycznia 2007r. w następującym składzie:

1. Elżbieta Kapuścińska - Przewodniczący

2.      Szczepan Wójcik - członek

3.      Alicja Kazanecka - członek

                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska