http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargac 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 2/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargach ogłaszanych przez gminę Ulanów w ramach zamówień publicznych

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.19 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163/,       

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Powołuję stałą Komisję przetargową do rozpatrywania ofert przy przetargach ogłaszanych przez gminę Ulanów w ramach zamówień publicznych w następującym składzie:

1. Przewodniczący –    Stanisław Garbacz – pracownik ZEAS w Ulanowie

2.      Członkowie – Adam Martyna – pracownik Urzędu Gminy i Miasta

                                Czesław Konecki -               = // =

                                 Zofia Bronkiewicz -             = // =

                                 Szczepan Wójcik -              = // =

                                

§ 2

W posiedzeniu Komisji uczestniczyć będą z głosem doradczym osoby wskazane przez burmistrza i sołtys miejscowości, której dotyczyć będzie przetarg.

 

§ 3

Organizację i zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 62/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy przetargach ogłaszanych przez gminę Ulanów w ramach zamówień publicznych.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska