http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 19.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 10/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 19 grudnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

 

= = = = = = = = = =

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz § 16 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/238/2006 z 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

1. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę  86.644,- zł jak poniżej:

801         80101            4240                 4.000,-

801         80101            4260               13.700,-

801         80101            4270                 1.630,-

801         80101            4280                 3.722,- 

801         80101            4300                    641,-

801         80101            4350                    185,-

801         80101            4410                 1.000,- 

801         80101            4580                    338,- 

801         80103            4010                 6.000,-

801         80103            4110                 1.323,-

801         80103            4120                      44,-

801         80104            4010               10.000,-

801         80104            4110                 2.842,-

801         80104            4280                 1.300,-

801         80110            4210                 1.500,-

801         80110            4240                 1.000,-

801         80110            4260                    736,-

801         80110            4270                 3.463,-

801         80110            4280                 1.732,-

801         80110            4350                 3.004,-

801         80113            4110                    160,-

801         80113            4300               13.400,-

801         80114            4010                 7.000,-

801         80114            4110                 2.725,-

801         80114            4120                    442,-

801         80114            4170                    200,-

801         80114            4210                 1.000,-

801         80114            4270                 2.000,-

801         80114            4280                    435,-

801         80114            4350                    600,-

854         85401            3020                    522,-  

 

2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę  86.644,- zł jak poniżej:

801         80101           3020              11.621,-

801         80101           4110                5.479,-

801         80101           4120                1.812,-

801         80103           3020                1.429,-

801         80104           3020                1.728,-

801         80104           4120                   104,-

801         80104           4170                   450,-

801         80104           4210                6.000,-

801         80104           4220                4.000,-

801         80104           4260                   600,-

801         80110           3020                7.436,-

801         80110           4010              33.601,-

801         80110           4110                7.274,-

801         80110           4120                2.288,-

801         80110           4300                1.500,-

801         80113           4170                   300,-

801         80114           4300                   500,-

854         85415           4110                     64,-

854         85415           4120                       9,-

854         85415           4170                   437,-

854         85415           4300                     12,-          

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska