http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego ZUK w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie na 2007r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm / oraz § 17 Statutu Zakładu Usług Komunalnych

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczny plan finansowy dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta oraz Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W ULANOWIE NA 2007 ROK

 

 

 

DOCHODY

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

 

 

0830

 

Wpływy z wody

Wpływy z kanalizacji

Pozostałe wpływy

 

320.400 zł

207.000 zł

272.990 zł

 

 

0920

 

Odsetki kapitałowe

 

 

8.410 zł

 

2650

 

Dotacje

 

143.300 zł

 

Razem:

 

953.000 zł

 

 

 

KOSZTY

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

90001

 

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4440

 

 

Wynagrodzenie osobowe

Fundusz nagród

Koszty ZUS

Fundusz Pracy

Materiały

Energia

Usługi materialne

Delegacje

Fundusz Socjalny

 

460.000 zł

36.800 zł

90.000 zł

14.000 zł

100.500 zł

153.200 zł

73.000 zł

7.922 zł

17.578 zł

 

Razem:

 

953.000 zł

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska