http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

 

= = = = = = = = = =

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz § 16 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/238/2006 z 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę  12.000,- zł jak poniżej:

600         60016           4270               6.000,-

851         85154           4170               1.000,-

851         85154           4300               2.000,- 

852         85215           3110               3.000,-   

  

 

2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę  12.000,- zł jak poniżej:

600         60016            4210              6.000,-

851         85154            4210              3.000,-

852         85214            3110              3.000,-   

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska