http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zdań zleconych gminie w 2007r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie

 w 2007r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracować  plan finansowy dla zadań zleconych gminie w 2007r.tj:

Administracja Publiczna

jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W 2007 ROKU

 

 

DOCHODY

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

750-

Administracja Publiczna

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

33 000 zł

33 000 zł

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizacje

zadań bieżących z zakresu

Administracji Rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

ustawami

60 515 zł

 

60 515 zł

 

Razem:

 

93 515 zł

 

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

750 –

Administracja

Publiczna

 

75011 –

Urzędy

Wojewódzkie

 

4010

4110

 

4120

 

 

Wynagrodzenie osobowe

Składki na ubezpieczenie

społeczne

Składki na Fundusz Pracy

60 515 zł

50 085 zł

 

9 000 zł

 

1 430 zł

 

Razem:

 

60 515 zł

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska