http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Adm... 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia  12 grudnia 2006r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej w 2007r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracować plan finansowy dla zadań zleconych gminie w 2007r.tj:

 

Dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli

       i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – 1. 380,- zł

 

jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PLAN FINANSOWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2007 ROKU

 

 

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751-

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej Kontroli

i Ochrony

Prawa oraz

Sądownictwa

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

1 380,- zł

              Razem:

1 380,- zł

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

 

751 –

Urzędy

Naczelnych

Organów

Władzy

Państwowej

Kontroli

i Ochrony

Prawa oraz

Sądownictwa

 

75101- Urzędy

Naczelnych Organów

Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

 

4010

 

4110

 

 

4120

4210

 

 

4300

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia

społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów

i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

840,-

 

145,-

  

 

21,-

 

210,-

 

164,-

 

     Razem:

1 380,-

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska