http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XI/61/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy ... 03.01.2008
Uchwała Nr XI/61/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy   więcej »»»
Uchwała Nr XI/62/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r. 03.01.2008
Uchwała Nr XI/62/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/63/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów 29.01.2008
Uchwała Nr XII/63/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XII/64/2007 z dnia 28.12.2007r. w spr. zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 w spr. określenia stawek podatku od środ. transpo 29.01.2008
Uchwała Nr XII/64/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/65/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 29.01.2008
Uchwała Nr XII/65/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr XII/66/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie zaciagnięcia zabowiązań 29.01.2008
Uchwała Nr XII/66/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie zaciagnięcia zabowiązań   więcej »»»
Uchwała Nr XII/67/2007 z dnia 28.12.2007r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpr... 29.01.2008
Uchwała Nr XII/67/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XII/68/2007 z dnia 28.12.2007r. w spr.dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopat.. 29.01.2008
Uchwała Nr XII/68/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie    więcej »»»
Uchwała Nr XII/69/2007 z dnia 28.12.2007r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne 29.01.2008
Uchwała Nr XII/69/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   więcej »»»
Uchwała Nr XII/70/2007 z dnia 28.12.2007r. w spr. przystąpienia GiM Ulanów do przeds.Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów-wsch 29.01.2008
Uchwała Nr XII/70/2007 z dnia 28.12.2007r. w spraiw przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów-wschód"   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/71/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2008r. 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/71/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/72/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2008r. 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/72/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/73/2008 z dnia 31.01.2008r. w spr. porozumienia pomiędzy Gminą Ulanów, a Woj.Podkarpackim dotycz. SEKAP-u 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/73/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia pomiedzy Gminą Ulanów, a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu SEKAP dla Województwa Podkarpackiego   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/74/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/74/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/75/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieliniec 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/75/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieliniec   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/76/2008 z dnia 31.01.2008r. w spr.ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przdszkolach 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/76/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach prowadzących przez Gminę Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XIII/77/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r. 07.03.2008
Uchwała Nr XIII/77/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008r.    więcej »»»
Uchwała Nr XIV/78/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho 08.04.2008
Uchwała Nr XIV/78/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIV/79/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Ulanów 08.04.2008
Uchwała Nr XIV/79/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XIV/80/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzialenie pomocy finansowej Samorządowi Woj.Podkarpac.. 08.04.2008
Uchwała Nr XIV/80/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzialenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska