http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr IX/41/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM 26.10.2007
Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ulanów    więcej »»»
Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 26.10.2007
Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu    więcej »»»
Uchwała Nr IX/43/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego 26.10.2007
Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego   więcej »»»
Uchwała Nr IX/44/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego 26.10.2007
Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego   więcej »»»
Uchwała Nr IX/45/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 26.10.2007
Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej z dnia 14.09.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr IX/46/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w BS w St.Woli na dofin.deficytu w 2007r. 26.10.2007
Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli na dofinansowania deficytu w 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr IX/47/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr.powołania Zespołu do opiniowania zgłosz.kandydatów na ławników do SąduRejonowego 26.10.2007
Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku   więcej »»»
Uchwała Nr IX/48/2007 w spr.wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku NZPOZ w Ulanowie w trybie bezprzet. na okres... 26.10.2007
Uchwała Nr IX/48/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ulanowie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata   więcej »»»
Uchwała Nr IX/49/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr.ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki położonej w Hucie Derę 26.10.2007
Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki położonej w Hucie Deręgowskiej   więcej »»»
Uchwała Nr IX/50/2007 z dnia 14.09.2007r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do nabycia działki w Ulanowie 26.10.2007
Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 14.09.2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do nabycia działki w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr IX/51/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych 26.10.2007
Uchwała Nr IX/51/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr X/52/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 06.12.2007
Uchwała Nr X/52/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr X/53/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.04.2007 06.12.2007
Uchwała Nr X/53/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej....   więcej »»»
Uchwała Nr X/54/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku 06.12.2007
Uchwała Nr X/54/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nisku   więcej »»»
Uchwała Nr X/55/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Ulanów 06.12.2007
Uchwała Nr X/55/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr X/56/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego... 06.12.2007
Uchwała Nr X/56/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej zwiząnego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów    więcej »»»
Uchwała Nr XI/57/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007-2015 03.01.2008
Uchwała Nr XI/57/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007-2015   więcej »»»
Uchwała Nr XI/58/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 03.01.2008
Uchwała Nr XI/58/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/59/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego 03.01.2008
Uchwała Nr XI/59/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008r.   więcej »»»
Uchwała Nr XI/60/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego... 03.01.2008
Uchwała Nr XI/60/2007 z dnia 27.11.2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2008r.    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska