http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr V/23/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w KŚ 24.10.2012
Uchwała Nr V/23/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działek w Kurzynie Średniej   więcej »»»
Uchwała Nr V/22/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie wyrażenia opinii do obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr V/22/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie wyrażenia opinii do obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr VI/23/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013 24.10.2012
Uchwała Nr VI/23/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013   więcej »»»
Uchwała Nr VI/24/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek-wynagrodzenie dla nauczycieli 24.10.2012
Uchwała Nr VI/24/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...- dla nauczycieli    więcej »»»
Uchwała Nr VI/25/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi... 24.10.2012
Uchwała Nr VI/25/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.   więcej »»»
Uchwała Nr VI/26/2007 z dnia 16.03.2007r. w spr.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24.10.2012
Uchwała Nr VI/26/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku   więcej »»»
Uchwała Nr VI/27/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr VI/27/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr VI/28/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr VI/28/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr VI/29/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym 24.10.2012
Uchwała Nr VI/29/2007 z dnia 16.03.2007r. w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w gminie Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr VII/30/2007 z dnia 27.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr VII/30/2007 z dnia 27.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr VII/31/2007 z dnia 27.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.    więcej »»»
Uchwała Nr VII/32/2007 z dnia 27.04.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznacz... 24.10.2012
Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej z dnia 27.04.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Błękitny San"   więcej »»»
Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Dąbrówce 24.10.2012
Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Dąbrówce   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/34/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla GiM Ulanów na lata 2007-2014 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/34/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.06.2007r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2007 - 2014   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/35/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014 dla Gi M Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/35/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.06.2007r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014 dla Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/36/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/36/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/37/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu..... 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.06.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowościach..   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/38/2007 z dnia 12.06.2007r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej na terenie Gminy.. 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej na terenie Gminy Ulanów od Wspólnoty Gruntowej wsi Bieliniec   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/39/2007 z dnia 12.06.2007r. w spr. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gim Ulanów w 2008r. na finan... 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2007r. w spr. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2008r. na finansowanie inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie Parku i wykonanie orgodzenia w miejscowości Bieliny gm.   więcej »»»
Uchwała Nr VIII/40/2007 z dnia 12.06.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2007 RM w Ulanowie z dnia 26.01.2007r. w sprawie 24.10.2012
Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.06.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r.    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska