http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-03-2011 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 24.10.2012
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej   więcej »»»
Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr I/3/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego 24.10.2012
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego   więcej »»»
Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 24.10.2012
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej   więcej »»»
Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr I/6/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 24.10.2012
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.12.2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2007r.    więcej »»»
Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości....określenie inkasentów 24.10.2012
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Uklanowie z dnia 05.12.2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa. określenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzen   więcej »»»
Uchwała Nr II/10/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.12.2006r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 05.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie    więcej »»»
Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie upowaznienia przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z ... 24.10.2012
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.12.2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 24.10.2012
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.12.2006r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego   więcej »»»
Uchwała Nr III/15/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w... 24.10.2012
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.12.2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do sprzedaży działki w Kurzynie Średniej   więcej »»»
Uchwała Nr III/16/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy 24.10.2012
Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27.12.2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy   więcej »»»
Uchwała Nr IV/17/2007 z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr IV/18/2007 z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r. 24.10.2012
Uchwała Nr IV/18/2007 z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2007r.   więcej »»»
Uchwała Nr V/19/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego ....... 24.10.2012
Uchwała Nr V/19/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.   więcej »»»
Uchwała Nr V/20/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego.... 24.10.2012
Uchwała Nr V/20/2007 z dnia 23.02.2007r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych w Ulanowie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska