http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr III/14/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/ oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688/, Rada Miejska w Ulanowie

 

 

p o s t a n a w i a ,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołać na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ulanowie Panią Magdalenę Hasiak.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

         

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska