http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 27.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr III/13/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

 

= = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm/ oraz art.165 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się dochody  budżetowe o kwotę 3.000,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.              §                     Kwota                             

756                  75616              0500                3.000,-

              

2. Zwiększa się dochody  budżetowe o kwotę 3.000,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.              §                     Kwota                              

700                   70005             0750                 1.700,-    

756                  75615              0500                    800,-     

852                  85212              0970                    500,-       

           

§ 2

 

1. Zwiększa się dochody  budżetowe o kwotę 23.710,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.             §                      Kwota                            

020                  02001              0970                10.000,-   

801                  80114              2700                13.710,-  

                     

2. Zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 23.710,- zł jak poniżej:

Dz.                    Rozdz.            §                      Kwota                             

754                  75412              4210                  2.000,-    

801                  80114              6060                13.710,-    

921                  92109              2480                  1.000,-    

921                  92116              2480                  1.000,-    

921                  92195              4210                  3.000,-     

926                  92605              2830                  3.000,-           

 

 

 

§ 3

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 19.031,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.             §                      Kwota                            

600                  60016              6050                6.500,-   

854                  85401              3020                1.220,-  

854                  85401              4010                   950,-  

854                  85401              4110                3.759,-  

854                  85401              4120                   250,-  

854                  85401              4210                6.339,-   

854                  85401              4260                  13,-  

                    

2. Zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 19.031,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.             §                      Kwota                             

754                  75412              4210                  2.500,-   

801                  80110              4010                12.531,-     

926                  92605              2830                  4.000,-           

   

 

§ 4

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 182.840,- zł jak poniżej:

Dz.                   Rozdz.             §                      Kwota                            

020                  02001              4210                  4.000,-  

020                  02001              4300                  4.000,-  

600                  60016              6050                20.000,-

700                  70005              6050            150.000,- 

710                  71014              4300                  4.840,-

 

2. Zmniejsza się ustalony deficyt o kwotę 182.840,- zł.

 

3. Zmniejsza się ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 182.840,- zł.

 

4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 182.840,- zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska