http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie 24.10.2012

 UCHWAŁA  Nr III/11/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm/, art. 20 ust.2 i ust.3 oraz art.21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z p.zm./ i § 1 ust. 1 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 143, poz. 1223 z późn. zm./,

 

Rada Miejska w Ulanowie

 u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie –  Pana Andrzeja Bąka w następującej wysokości:

 

1.      wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.150 zł /słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych /;

2.      dodatek funkcyjny w kwocie 1.400 zł /słownie: tysiąc czterysta złotych/;

3.      dodatek za wysługę lat – 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 830 zł / słownie: osiemset trzydzieści złotych/;

4.      dodatek specjalny – 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie – 1.665 zł /słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć złotych/.

 

Ogółem miesięczne wynagrodzenie brutto wynosić będzie: 8.045 zł / słownie: osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych /.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska