http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 05.12.2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr II/7/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia  5 grudnia 2006r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007r.

 

= = = = = = =

 

         Na podstawie art.6 ust.1, 2 i 3, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm/ oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007r. podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. /M.P.Nr 74, poz.745/ z kwoty 35,52 zł.za 1 q do wysokości:

 

28,00 zł

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2007 r.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska