http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr I/6/2006 z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr I/6/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 24 listopada 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

 

= = = = = = =

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz art.165 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p. zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwałe Nr XXXIX/282/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie w § 1 dodaje się punkty 4 i 5 które otrzymują brzmienie:

pkt 4. Zmniejsza się ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 58.000 zł

 

pkt 5. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 58.000 zł.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska