http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 5
Wyboru do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu- 2007 rok
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
WYBORY-OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Ogłoszenie Burmistrza - informacja o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach... 24.10.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

z dnia 18 września 2006r.

 

 

              Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z póź. zm./,  oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 sierpnia 2006 roku    w sprawie podziału Miasta i Gminy Ulanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

 

p o d a j e   s i ę  d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Nr okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Ilość radnych

wybieranych

w okręgu.

1

Miasto        Ulanów

3

2

Sołectwo    Wólka Tanewska

2

3

Sołectwo     Huta Deręgowska

1

4

Sołectwo     Dąbrówka

1

5

Sołectwa     Kurzyna Mała

                    Kurzyna Średnia

                    Kurzyna Wielka

 

2

6

Sołectwa     Bieliny

                    Wólka Bielińska

 

2

7

Sołectwa     Bukowina

                    Borki

 

1

8

Sołectwo     Bieliniec

1

9

Sołectwo     Glinianka

1

10

Sołectwo     Dąbrowica

1

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej będzie Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5,  Tel. 87-63-041

 

                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ

GMINY I MIASTA ULANÓW

 

           /-/ Andrzej Bąk

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska