http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Dodatki mieszkaniowe 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych 24.10.2012

D o d a t k i   m i e s z k a n i o w e

 

Uregulowania prawne w zakresie dodatków mieszkalnych:

 

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.Nr 156, poz. 1817 z póżn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.Nr 156, poz. 1828 z póżn. zm.)

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy warunki:

I.

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

II.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym

 

III.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 

- 35 m2 dla 1 osoby

- 40 m2 dla 2 osób

- 45 m2 dla 3 osób

- 55 m2 dla 4 osób

- 65 m2 dla 5 osób

- 70 m2 dla 6 osób

W razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego         / do pobrania wniosek_druk.jpg (737.12 Kb) /
  2. Deklaracja o wysokości dochodów                        / do pobrania deklaracja_druk_str1.jpg (489.07 Kb) deklaracja_druk_str2.jpg (516.08 Kb) /
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym                            / do pobrania oswiadczenie_druk.jpg (501.13 Kb) /

 

Miejsce składania wniosku oraz uzyskania szczegółowych informacji:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

pokój nr 3, tel. (015) 8-763-005 lub (015) 8-763-041 wew. 26

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska