http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  01-10-2012 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2017 | 14:41
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 07.11.2017
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok   więcej »»»
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA 31.10.2017
Gmina Ulanów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ulanów, w ramach konkursu nr RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego   więcej »»»
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie wyrobów zawierających azbest 27.10.2017
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w 2017 r.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 17.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»
zapytanie ofertowe 22.09.2017
„Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”   więcej »»»
ogłoszenie 12.07.2017
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży działki rolnej   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów 06.07.2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego - Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów - Gdańsk 2017 29.06.2017
Oferta realizacji zadania publicznego - Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów - Gdańsk 2017   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 30.05.2017
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 17.05.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 10.05.2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów położonych na terenie miejscowości Glinianka i Kurzyna Wielka   więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia ofert 09.05.2017
Informacja z sesji otwarcia ofert   więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE 25.04.2017
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ulanów w 2017 roku   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia 20.04.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotacje celowe 05.04.2017
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 16.03.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu   więcej »»»
Obwieszczenie o możliwości składania ofert na realizację zadań w zakresie sportu 07.03.2017
Obwieszczenie o możliwości składania ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 28.02.2017
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego   więcej »»»
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół 23.02.2017
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   więcej »»»
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 16.02.2017
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów położonych na terenie miejscowości Bieliny   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska