http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  01-10-2012 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  25-07-2018 | 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 25.07.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego 19.06.2018
Oferta realizacji zadania publicznego   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 14.06.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów 14.06.2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 08.06.2018
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 24.05.2018
Informacja o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne   więcej »»»
Informacja o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 23.04.2018
Informacja o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów 06.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów dotyczące wykazu klubów sportowych, które otrzymały dotacje celowe   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę gruntów będących we władaniu Gminy Ulanów 27.03.2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę gruntów będących we władaniu Gminy Ulanów   więcej »»»
Obwieszczenie o możliwości składania ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 09.03.2018
Obwieszczenie o możliwości składania ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu   więcej »»»
Plan zamierzeń 01.02.2018
Plan zamierzeń Gminy Ulanów na 2018 rok   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 23.01.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywni na stoku" 11.01.2018
Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywni na stoku"   więcej »»»
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 22.12.2017
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w 2017 roku.   więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia ofert 20.12.2017
Dotyczy: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ulanów w 2017 roku - etap II   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 15.12.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Glinianka.   więcej »»»
Zapytanie ofertowe 11.12.2017
Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Ulanów w roku 2017 - II etap"   więcej »»»
Obwieszczenie 30.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 07.11.2017
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok   więcej »»»
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA 31.10.2017
Gmina Ulanów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ulanów, w ramach konkursu nr RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska