http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  01-10-2012 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  11-01-2018 | 13:22
Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywni na stoku" 11.01.2018
Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywni na stoku"   więcej »»»
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 22.12.2017
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w 2017 roku.   więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia ofert 20.12.2017
Dotyczy: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ulanów w 2017 roku - etap II   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 15.12.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Glinianka.   więcej »»»
Zapytanie ofertowe 11.12.2017
Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Ulanów w roku 2017 - II etap"   więcej »»»
Obwieszczenie 30.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 07.11.2017
Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok   więcej »»»
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA 31.10.2017
Gmina Ulanów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ulanów, w ramach konkursu nr RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego   więcej »»»
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie wyrobów zawierających azbest 27.10.2017
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów w 2017 r.   więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 17.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»
zapytanie ofertowe 22.09.2017
„Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”   więcej »»»
ogłoszenie 12.07.2017
Ogłoszenie o możliwości sprzedaży działki rolnej   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów 06.07.2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ulanów   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego - Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów - Gdańsk 2017 29.06.2017
Oferta realizacji zadania publicznego - Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów - Gdańsk 2017   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 30.05.2017
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok   więcej »»»
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 17.05.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu   więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 10.05.2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów położonych na terenie miejscowości Glinianka i Kurzyna Wielka   więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia ofert 09.05.2017
Informacja z sesji otwarcia ofert   więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE 25.04.2017
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ulanów w 2017 roku   więcej »»»
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia 20.04.2017
Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska