http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  12-11-2019 | 15:04
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2019 | 09:31
Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi 12.11.2019

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.

Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 20 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Stanisław Garbacz

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Ulanów, dnia 12 .11.2019r.

 

 

 Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

 

Protokół z konsultacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska