http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  17-10-2019 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2019 | 09:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 17.10.2019

 

 

GG.6840.10.2019                                                                 Ulanów, dnia 15.10.2019r.

   Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Ulanów położonych w miejscowości Bieliny

.

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1116/9 o powierzchni 2045 m² położona jest w Bielinach przy ul. Płończyskiej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki rolne i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny prostokątny. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka jest atrakcyjna ze względu na odpowiednią powierzchnię i nadaje się na racjonalne zagospodarowanie. Działka objęta KW nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 25 337 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/7 o powierzchni 1045 m² położona jest w Bielinach   przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny prostokątny. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 11 495 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

3. Działka niezabudowana o nr  ew. 1102/8 o powierzchni 1127 m² położona jest w Bielinach przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga gruntowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 12 397 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

4. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/9 o powierzchni 1138 m² położona jest w Bielinach   przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię  nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 12 518 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

5. Działka niezabudowana o nr ew. 1102/10 o powierzchni 1513 m² położona jest w Bielinach  przy ul. Podleśnej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Otoczenie stanowią grunty zabudowane, użytki zielone i lasy. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny trapezowy. Teren płaski, podmokły, pokryty roślinnością trawiastą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię   nadaje się na racjonalne zagospodarowanie.

Działka objęta KW nr TB1N/00062289/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 19 260 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.10.2019r. do dnia 6.11.2019r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./  mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do tutejszego Urzędu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oświadczając, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5 w pokoju nr 5 tel. (15) 8763041 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska