http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-03-2007 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XXXVI/259/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/259/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/260/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiaty Niżańskiego 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/260/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiaty Niżańskiego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/261/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w spr zmiany kwot wydatków objętych wieloletnim programem inwestycy 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/261/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany kwot wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2006 w gminie Ulanów    więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/262/2006 rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kan 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/262/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej - Wymysłów   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/263/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję w zakresie budowy... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/263/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg gminnych na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/264/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/264/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dokonaia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/265/2006 rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/265/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/266 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/266/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkól w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/267/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/267/2006 Rady Miejskiej w ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/268/2006 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVI/268/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Ulanowie    więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/269/2006 Rady Miejskiej z dnia 22.08.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVII/269/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
uchwała Nr XXXVII/270/2006 Rady Miejskiej z dnia 22.08.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVII/270/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/271/2006 Rady Miejskiej z dnia 22.08.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycję ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVII/271/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycję w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg gminnych na terenach wiejskich z EFRWP   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/272/2006 Rady Miejskiej z dnia 22.08.2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVII/272/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury za I półrocze   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/273/2006 Rady Miejskiej z dnia 22.08.2006r. w sprawie wyrażania opinii do projektu uchwały RG w Pysznicy ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVII/273/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie wyraęenia opinii do projektu uchwały Rady Gminy w Pysznicy w sprawie likwidacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pysznicy    więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/274/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVIII/274/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/275/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006r. w spr. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finans. Samorządowi P 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVIII/275 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 03.10.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/276/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006r. w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVIII/276/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 03.10.2006r. w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/277/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006 z dnia 03.10.2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2005 w spr. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVIII/277/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 03.10.2006 z dnia 03.10.2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/179/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizacje zadania publicznego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/278/2006 Rady Miejskiej z dnia 03.10.2006r. w spr. ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" 24.10.2012
Uchwała Nr XXXVIII/278/2006 Rady Miejskiej w Ulanowiez dnia 03.10.2006r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie z Europejskiegi Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą: Ośr.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska