http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-03-2007 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ......   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/240/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie weksla "in blanco" 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/240/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie weksla "in blanc:"   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/241/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/241/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie opłaty targowej oraz jej poboru   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/242/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/242/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania publicznego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/243/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza G i M Ulanów do zaciągnięcia ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/243/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2006 rok przez Radę Miejską   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/244/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/244/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/245/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Miejskiej ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/245/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Ulanów na lata 2004-2006"   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/246/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/246/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów za 2005r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/247/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/247/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/248/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/248/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą ...   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/249/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie zmainy Uchwały Nr XXIV/158/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/249/2006 rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/250/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nisko 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/250/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nisko   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/251/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Ulanów 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/251/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie komunalizcji mienia na rzecz Gminy Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/252/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w spr. upoważnienia Burmistrza GiM do sprzedaży /zbycia/ nieruch... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/252/2006 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do sprzedaży /zbycia/ nieruchomości w Dąbrowicy   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/253/2006 Rady Miejskiej z dnia 20.04.2006r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Progr 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIV/253/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich   więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/254/2006 Rady Miejskiej z dnia 11.05.2006r. w sprawie dokonania zmain w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXV/254 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/255/2006 Rady Miejskiej z dnia 11.05.2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami 24.10.2012
Uchwała Nr XXXV/255/2006 Rady Miejskiej w dnia 11 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotanu prowadzącymi działalnośc pożytkyu publiczego na rok 2006   więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/256 rady Miejskiej z dnia 11.05.2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr XXXv/256/2006 rady Miejskie w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opieki Społecznej w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/257/2006 Rady Miejksiej z dnia 11.05.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podka 24.10.2012
Uchwała Nr XXXV/257/2006 Rady Miejkskiej z dnia 11 maja 2006r.0, w sprawie udzielenia pocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego   więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/258/2006 Rady Miejskiej z dnia 11.05.2006r. w sprawie podziału Gminy Ulanów na okregi wyborcze, ustalenie ich .. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXV/258/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 11 maja 2006r. w sprawie podziału gminy Ulanów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczu   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska