http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-03-2007 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Uchwała Nr XXXII/230/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/230/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/231/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/231/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/232/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/232/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/233/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z .... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/233/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10.02.2006r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z ZUK w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/234/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w ZUK i OPS 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/234/2006 Rady Mijskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych i Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/235/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/235/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005-2010   więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/236/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w spr. upoważnienia Burmistrza GiM Ulanów do zaciągnięcia zobowiąza 24.10.2012
Uchwała Nr XXXII/236/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2006 rok przez Radę Miejską    więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/237/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i ... 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/237/2006 Rady Miekjskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Prgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nrkomanii na 2006 rok   więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r. 24.10.2012
Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 24.10.2012
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 24.10.2012
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.    więcej »»»
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006   więcej »»»
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska