http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012

                                                                       Załącznik Nr 4

                                                                                              do Uchwały Nr XXXIII/238/2006

                                                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                               z dnia 16 marca 2006r.

 

 

 

 

                           Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny

 

 

Program pod nazwą:           Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej w gminie Ulanów

 

Cel programu :                     Stworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku w gminie.

Zadania finansowane

w ramach programu:            finansowane z budżetu gminy

 

  1. Poprawa infrastruktury drogowej w Bielinach
  2. Ochrona dziedzictwa kulturowego
  3. Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”

 

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta

 

Okres realizacji programu:   lata 2006 – 2008

 

Łączne nakłady finansowe:      5.504.369 zł

 

Zadanie

Środki gminy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Państwa

SPO

Rozwój Obszarów Wiejskich

Kwota zadania

 

Rok 2006  - 1.514.071 zł

Poprawa infrastruktury drogowej w Bielinach

398.156,-

497.695,-

99.539,-

-------

995.390,-

Ochrona dziedzictwa kulturowego

53.050,-

 --------

--------

167.888,-

220.938,-

Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”

44.662,-

223.307,-

29.774,-

--------

297.743,-

Ogółem:

1.514.071,-

 

Rok 2007 – 3.677.215 zł

Ochrona dziedzictwa kulturowego

52.065,-

--------

--------

99.170,-

151.235,-

Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”

528.897,-

2.644.485,-

352.598,-

------

3.525.980,-

Ogółem:

3.677.215,-

 

Rok 2008 – 313.083 zł

Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”

46.963,-

234.812,-

31.308,-

------

313.083,-

Ogółem:

313.083,-

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska