http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Miejskiej z dnia 16.03.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r 24.10.2012

                                                                       Załącznik Nr 3

                                                                                              do uchwały Nr XXXIII/238/2006

                                                                                              Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                              z dnia 16 marca 2006r.

 

 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu gminy Ulanów na 2006 rok.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA

 

Przychody budżetu         

w tym:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

    na rynku krajowym (§ 952)

z tego:                                                      

      - pożyczki w WFOŚiGW

    - kredyty zaciągnięte w Bankach

 

933.000 zł

 

 

933.000 zł

 

 

633.000 zł

300.000 zł

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA

Rozchody budżetu,

w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

    i kredytów ( § 992)                              

z tego:

         - pożyczki w WFOŚr i GW

         - spłata zaciągniętych kredytów

 

367.000 zł

 

367.000 zł

 

 

267.000 zł

100.000 zł

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska