http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXII/236/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w spr. upoważnienia Burmistrza GiM Ulanów do zaciągnięcia zobowiąza 24.10.2012

UCHWAŁA  Nr XXXII/236/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2006 rok przez Radę Miejską.

= = = = = = =

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/, Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a,  co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „ Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” w wysokości 3.839.062,85 zł :

            - w 2007 r. – 3.525.980,27 zł

            - w 2008 r. –    313.082,58 zł

 

 

§ 2

 

Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2007 – 2011.

                     

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska