http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXXII/234/2006 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2006r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w ZUK i OPS 24.10.2012
 

UCHWAŁA Nr XXXII/234/2006

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie.


= = = = = = = =


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz.1222 z p.zm./ w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie


p o s t a n a w i a, co następuje:


§ 1

Ustala się dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 600,-zł /słownie: sześćset złotych/.


§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na kwotę 3,-zł /słownie: trzy złote/.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2001 z dnia 30 kwietnia 2001r. w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska