http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-07-2007 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego 24.10.2012
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego   więcej »»»
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnioa 02.01.2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną 24.10.2012
Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie    więcej »»»
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne w NZOZ w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu dla NZOZ w Ulanowie z siedzibą w Bielinach 24.10.2012
Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ulanowie z siedzibą w Bielinach    więcej »»»
Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie uzyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną 24.10.2012
Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne w NZOZ w Kurzynie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kurzynie Średniej   więcej »»»
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 24.10.2012
Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych   więcej »»»
Zrządzenie Nr 8/2006 z dnia 25.01.2006r. w sparwie użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" w NZOZ w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 25.01.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów Prezydenta 24.10.2012
Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 paździrnika 2005r. i wydzielenia dokumentacji    więcej »»»
Zarządzenie Nr 10/2006 z 25.01.2006r. w sprawie powołania Komisji do dokaonania przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Sent 24.10.2012
Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie powołania KOmisji do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów do sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonycg w dniu 25 września 2005r. i wydzielenia dokumentac   więcej »»»
Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 08.02.2006r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 24.10.2012
Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2005 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 10.02.2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminmego Centrum Kultury w Ulanowie do składania 24.10.2012
Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie do składania oświadczeń woli w sprawach przedsięwzięcia "Ogólnopolskie Dni Flisactwa-Ulanow 2006"   więcej »»»
Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 21.02.2006r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wólce Tanewskiej 24.10.2012
Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wólce Tanewskiej   więcej »»»
Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 06.03.2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 6 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji ptrzetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 06.03.2006r. w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy i miasta Ulanów za 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 6 marca 2006r. w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2005 rok    więcej »»»
Zarzadzenie Nr 16/2006 Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06.03.2006r. w sprawie ustalenia kierunków działania obrony cywilnej w ... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie ustalenia kierunków działania obrony cywilnej w gminie i mieście Ulanów w 2006 roku   więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 16.03.2006r. w sprawie rozłożenia na raty wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ... 24.10.2012
Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 16 marca 2006r. w sprawie rozłożenia na raty wysokości opłaty z ztytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy   więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 28.03.2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2006r.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 29.03.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 29 marca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 30.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego OPS w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego plany finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska