http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 28.03.2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2006r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 18/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2006r.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Opracowuje się układ wykonawczy budżetu gminy i miasta Ulanów na 2006r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, tj:

 

-         dochody budżetowe – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

-         wydatki budżetowe  – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2006r.

 

Zalacznik_Nr_1_dochody_budzetu_gminy_2006r..doc (85.00 Kb)

Zalacznik_Nr_2_wydatki_budzetu_gminy_2006r..doc (197.50 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska