http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 16.03.2006r. w sprawie rozłożenia na raty wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ... 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 17/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie rozłożenia na raty wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./, oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam rozłożenie opłaty rocznej w kwocie 3.326,30 zł dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ulanowie za użytkowanie wieczyste:

- działki Nr 499/2 o pow. 400 m2 położonej w Dąbrowicy;

- działki Nr 253/1 o pow. 5640 m2 położonej w Ulanowie;

- działki Nr 363 o pow. 2150 m2 położonej  w Ulanowie;

- działki Nr 355/1 o pow. 1210 m2 położonej w Kurzynie Średniej;

- działki Nr 670/1 o pow. 500 m2 położonej w Kurzynie Wielkiej;

- działki Nr 1535 o pow. 900 m2 położonej w Wólce Tanewskiej;

- działki Ne 1236 o pow. 700 m2 położonej w Dąbrówce

w 2006 roku na cztery raty płatne do końca każdego kwartału, z tym że IV rata będzie płatna do końca 15 grudnia 2006r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska