http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarzadzenie Nr 16/2006 Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06.03.2006r. w sprawie ustalenia kierunków działania obrony cywilnej w ... 24.10.2012

 


ZARZĄDZENIE   Nr 16/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Ułanów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania obrony cywilnej w gminie i mieście Ulanów w 2006 roku

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j .t. Dz. U. z 2004r. Nr 241 póz. 2416) i § 3 pkt 3, § 5 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, póz. 850) zarządza się co następuje:

§1

1.  Ustala się „Wytyczne Burmistrza Gminy i Miasta Ułanów - Szefa Obrony

Cywilnej Gminy w zakresie obrony cywilnej na 2006 r.", stanowiące załącznik nr l do zarządzenia, które określa podstawowe założenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2006 r.

2.   Ustala się „Kalendarzowy Plan Działania Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Ułanów na 2006 rok" stanowiący załącznik Nr 2 do mniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym planie działania obrony cywilnej Gminy i Miasta Ułanów na 2006 r." wykonawców i współwykonawców.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska