http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 06.03.2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie... 24.10.2012
 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.


= = = = = = = = =


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./, oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108/


z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1

Do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy powołuje się 5 osobową Komisję przetargową w następującym składzie:

  1. Przewodniczący – Czesław Konecki – Inspektor ds. inwestycji,

  2. Członkowie – Kazimiera Piłat – Inspektor ds. wojskowych, OC, gospodarki lokalami, dodatków mieszkaniowych i cmentarnictwa

Grzegorz Bandyga – Inspektor ds. gospodarki gruntami i kadr,

Adam Martyna - Inspektor ds. inwestycji,

Jan Kumik – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska