http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 21.02.2006r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wólce Tanewskiej 24.10.2012
 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 21 lutego 2006r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

w Wólce Tanewskiej.


= = = = = = = = =


Na podstawie art.39 ust.2 w związku z art. 67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z p.zm./,


z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1


W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym II przetargu zorganizowanego na sprzedaż działki Nr 1212/3 o powierzchni 27 ar 12 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Wólce Tanewskiej przy ul. Głównej ogłaszam III przetarg na jej sprzedaż.§ 2


Ustalam również cenę wywoławczą III przetargu która wynosi 49.500 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska