http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 10.02.2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminmego Centrum Kultury w Ulanowie do składania 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 12/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie do składania oświadczeń woli w sprawach przedsięwzięcia
„Ogólnopolskie Dni Flisactwa – Ulanów 2006”

 

= = = = = = = = =

 

Na podstawie art. 46 ust.1 w zw.  z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

 

 z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Mirosława Kusa - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
w Ulanowie do składania w imieniu Gminy i Miasta Ulanów oświadczeń woli
w sprawach wykonania przedsięwzięcia „Ogólnopolskie Dni Flisactwa – Ulanów 2006” w ramach planu finansowego Gminnego Centrum Kultury.

§ 2

Oświadczenia, powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, o których mowa w pkt 1, do ich skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Upoważnienia, o którym mowa w pkt 1, udzielam do dnia 31 grudnia 2006 r. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska