http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 25.01.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów Prezydenta 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 9/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r. i wydzielenia dokumentacji o wartości archiwalnej i przeznaczonej do dalszego przechowywania, oraz dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.  

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 83, poz. 944 i z 2005r. Nr 181, poz. 1508/ oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Znak: DTG-0124-1/06 z dnia 24 stycznia 2006r.          

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Do dokonania przeglądu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r. i wydzielenia dokumentacji o wartości archiwalnej, która zostanie przekazana do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia powołuję Komisję w składzie:

1.        Pani Anna Mizińska – Urzędnik Wyborczy – przewodniczący

2.        Pani Teresa Skrzypek – pracownik Urzędu GiM – członek

3.        Pan Andrzej Wójcik – pracownik Urzędu GiM - członek 

 

 

§ 2

Komisja zrealizuje powierzone jej zadanie w terminie do dnia 03.02.2006r.

 

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska