http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zrządzenie Nr 8/2006 z dnia 25.01.2006r. w sparwie użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" w NZOZ w Ulanowie 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 8/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na „Poradnię K” w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./          

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Użyczam w 2006 roku pomieszczenie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nisku.

 

§ 2

 

Pomieszczenie to będzie przeznaczone na Poradnię K.

 

§ 3

 

Biorący w użyczenie ponosi koszty eksploatacji pomieszczenia, w tym też koszty opłat za telefon.

 

§ 4

 

Wykonania Zarządzenia poprzez zawarcie odpowiedniej umowy użyczenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki lokalami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska