http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 02.01.2006r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 7/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 2 stycznia 2006r.

w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz art.1 pkt 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z p.zm./

 

p o w o ł u j ę

 

§ 1

Skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w osobach:

1.      Pan Józef Wójcik – Z-ca Burmistrza

2.      Pani Irena Siembida – Pedagog szkolny

3.      Pani Czesława Trznadel – lekarz

4.      Pan Wiesław Grzywacz – Komendant Policji

5.      Pani Leokadia Kopyto – Kierownik OPS

6.      Pani Maria Kołodziej – Pielęgniarka Środowiskowa

7.      Pani Julia Gębołyś – Pracownik Urzędu Gminy

8.      Pan Roman Maziarz – rolnik

 

Która w szczególności podejmie inicjujące działania w zakresie określonym w ust.1 wyżej powołanej ustawy oraz będzie podejmować czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska