http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  03-02-2006 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 29.06.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 29.06.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 4.07.2005r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 24.10.2012
Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 4.07.2005r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 43/2005 z dnia 7.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenia Nr 43/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 7.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 44/2005 z dnia 19.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 19.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 45/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 27.07.2005r. w sprawie udzielenia Kierownikowi ZUK w Ulanowie pelnomocnictwa do egzekwowania naleznosci za uslugi wodno-kanalizacyjne   więcej »»»
Zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 8.08.2005r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budzetu gminy i miasta Ulanów za I półr 24.10.2012
Zarzazenie Nr 46/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 8.08.2005r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za I półrocze 2005r.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 8.08.2005r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wólce Tanewskiej. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 8.08.2005r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wólce Tanewskiej.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 48/2005 z dnia 8.08.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 8.08.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 49/2005 z dnia 8.08.2005r. w sprawie dokonania częściowego podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 8.08.2005r. w sprawie dokonania częściowego podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy i miasta na 2005r. na sport i kulturę fizyczną.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 16.08.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 16.08.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 51/2005 z dnia 1.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 24.10.2012
Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 1.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 września 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 1.09.2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Ulanowie do prowadzenia postępowania 24.10.2012
Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 1.09.2005r. w sprawie upowaznienia Kierownika OPS w Ulanowie do prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji   więcej »»»
zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 9.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 9.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 54/2005 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezyden 24.10.2012
Zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 9 października 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej 24.10.2012
Zarządzenie Nr 55/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej   więcej »»»
Zarządzenie Nr 56/2005 z dnia 22.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 22.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 57/2005 z dnia 23.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 23.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 58/2005 z dnia 28.09.2005r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Zarządzenie Nr 58/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 28.09.2005r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 59/2005 z dnia 28.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 28.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 5.10.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 5.10.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska