http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 36/2005 z 8.06.2005r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika ZUK 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 36/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 i art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz.708 z p.zm./

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie  Panu Ireneuszowi Pracownikowi miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

 

      -   wynagrodzenie zasadnicze                                       1 800,00 zł

      -   dodatek funkcyjny                               900,00

      -   dodatek stażowy – 17%                                               306,00 zł

          Łącznie                                                                      3 006,00 zł

 

W miarę posiadanych środków może być Panu przyznana premia regulaminowa w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2004 z 25 marca 2004r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska