http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 35/2005 z dnia 8.06.2005r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 35/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.

 

= = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z p.zm./, art.15 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z p.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury / Dz.U. Nr 45, poz. 446 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie miesięczne wynagrodzenie /brutto/ w wysokości: 

 

- wynagrodzenie zasadnicze                                          -  1.200,00 zł

- dodatek funkcyjny                                                       -    450,00 zł

- dodatek stażowy 19 %                                                  -    228,00 zł

- dodatek wiejski 10 % wynagr. zasadniczego               -    120,00 zł  

Łącznie:                                                                          - 1.998,00 zł 

 

W miarę posiadanych środków Dyrektorowi GCK może być przyznawana premia regulaminowa do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska