http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 8.06.2005r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 34/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie  zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61, poz.708 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie miesięczne wynagrodzenie /brutto/ w wysokości:

 

- wynagrodzenie zasadnicze                                   1.355,-

- dodatek stażowy 20%                                          -  271,-

- dodatek funkcyjny                                               - 500,-

  Łącznie :                                                        2.126,-     

 

 

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2004 z 25 marca 2004 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska