http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 23.05.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r. 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 31/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 23 maja 2005r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005r.

 

= = = = = = = = = =

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm/ oraz art. 116 ust. 1 i 5, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15,               poz. 148 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę  57.754,- zł jak poniżej:

758   75818      4810              57.754,-     rezerwa ogólna

 

2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 57.754,- zł jak poniżej:

750   75023      4210              15.254,-    zakup materiałów i wyposażenia

750   75023      4350                3.000,-    zakup usług dostępu do sieci Internet

801   80101      4270              25.000,-    zakup usług remontowych

852   85214      3110                8.104,-    świadczenia społeczne

852   85219      4010                2.400,-    wynagrodzenia osobowe

852   85219      4110                    437,-   składki na ubezpieczenie społeczne

852   85219      4120                      59,-   składki na Fundusz Pracy 

854   85415      3240                3.500,-    stypendia dla uczniów

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska