http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 25/2005 z 25.04.2005r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacji pracy szkół na rok szkolny 05/06 24.10.2012

ZARZĄDZENIE  Nr 25/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacji pracy szkół  na rok szkolny 2005/2006.

 

 

         Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./, art. 34a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004r. Nr 265, poz. 2572 z p.zm./

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam:

1. Szkoła Podstawowa Dąbrówka.

-         liczba oddziałów – 5 w tym dwa oddziały łączone w kl. 0-III;

-         etatów obsługi – 2;

-         liczba godzin pedagoga szkolnego – do uzgodnienia z ZS Kurzyna Średnia (nie więcej niż 5 godzin);

-         świetlicy – ½ etatu;

-         godzin biblioteki – 7.

 

2. Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska.

-         liczba oddziałów – 6 + „0”;

-         etatów obsługi – 5;

-         biblioteki – ½ etatu;

-         świetlicy – ½ etatu;

-         liczba godzin pedagoga szkolnego – 5.

 

3. Filia Huta Deręgowska.

-         liczba oddziałów – 2;

-         obsługi – ½ etatu;

-         godzin biblioteki – 3.

 

4. Szkoła Podstawowa Bieliny.

-         liczba oddziałów – 6

-         obsługa – 4/75 etatu;

-         świetlica – ½ etatu;

-         godzin biblioteki – 10.

 

 

5. Zespół Szkół Ulanów.

    Szkoła Podstawowa:

-         liczba oddziałów – 11

-         etatów obsługi – 12 z Gimnazjum;

-         liczba godzin pedagoga szkolnego – 1 etat z Gimnazjum + Szkoła Podstawowa Bieliny

-         świetlica – 1 etat z Gimnazjum;

-         biblioteka – 1 etat z Gimnazjum.

 

   Gimnazjum:

-         liczba oddziałów – 12

 

6. Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

    Szkoła Podstawowa:

-         liczba oddziałów – 6 + „0”;

-         etatów obsługi – 5 z Gimnazjum;

-         biblioteka – 1 etat z Gimnazjum;

-         świetlica – 1 etat z Gimnazjum;

-         liczba godzin pedagoga szkolnego – ½ etatu.

 

   Gimnazjum:

-         liczba oddziałów – 6.

 

7. Szkoła Filialna Dąbrowica.

-         liczba oddziałów – 2;

-         obsługa – ½ etatu;

-         godzin biblioteki – 2.

 

 

§ 2

 

Liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na jednego nauczyciela -  nie więcej niż 3 godziny.

 

§ 3

 

Proszę o ujęcie w projektach organizacyjnych, nauczania indywidualnego w przypadku posiadania orzeczeń na rok szkolny 2005/2006.

Proszę również o złożenie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego a także opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o uczniach  z trudnościami w nauce.

 

 

§ 4

 

Wraz z projektami organizacyjnymi należy złożyć załączniki zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2005/2006.

 

§ 5

 

Termin złożenia projektów organizacyjnych do dnia 29 kwietnia 2005 roku.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska