http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  03-02-2006 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 3.01.2005r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia wysokosci pogotowia kasowego.    więcej »»»
Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 4.01.2005r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowisko 24.10.2012
Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 4.01.2005r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne 24.10.2012
Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie nieodpłatnego uzyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 4.01.2005r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" 24.10.2012
Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na "Poradnię K" w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie powołania Komisji do odbioru kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgo 24.10.2012
Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 10.01.2005r. w sprawie powołania Komisji do odbioru kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka   więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 24.10.2012
Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia   więcej »»»
Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 22.02.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Achitektonicznej 24.10.2012
Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   więcej »»»
Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 22.02.2005r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 24.10.2012
Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 22.02.2005r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2004 rok.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 03.03.2005r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w miejscowości Bukowina 24.10.2012
Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 03.03.2005r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w miejscowości Bukowina   więcej »»»
Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 03.03.2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZUK 24.10.2012
Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 03.03.2005r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie ul. Lipnik 1.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 16.03.2005r. w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2004r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 16.03.2005r. w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2004 rok   więcej »»»
Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 18.03.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 18.03.2005r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie    więcej »»»
Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 18.03.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach OSP 24.10.2012
Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 18.03.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy i miasta   więcej »»»
Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze 24.10.2012
Zarządenie Nr 14/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze gminy w wyniku zjawisk dotyczących powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień na terenie Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administ 24.10.2012
Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie z zakresu Administracji Rządowej w 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2005r. 24.10.2012
Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie w 2005r.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników na stanowiskach pomocniczy 24.10.2012
Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Utrzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.   więcej »»»
Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego ZUK w Ulanowie 24.10.2012
Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie   więcej »»»
Zarządzenie Nr 20/2005z dnia 31.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostekobsługiwanych przez GZOAE 24.10.2012
Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z 31 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostek obsługiwanych przez Gminny zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli na 2005r.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska