http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 20/2005z dnia 31.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostekobsługiwanych przez GZOAE 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 20/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Ulanowie

na 2005 rok.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm / oraz § 16 Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne plany finansowe jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Ulanowie na 2005 rok tj.:

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

jak załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta, Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli oraz Dyrektorom jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

Plan wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek

oświatowych na 2005 rok.

 

Zespół Szkół Ulanów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

4580

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Pozostałe odsetki

 

2 014 223 zł

 

1 832 729 zł

 

928 877 zł

 

 

40 200 zł

573 818 zł

45 160 zł

 

113 650 zł

 

15 040 zł

17 000 zł

 

3 000 zł

52 900 zł

3 000 zł

1 000 zł

13 000 zł

1 000 zł

49 909 zł

200 zł

80110

Gimnazjum

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

850 552 zł

 

41 500 zł

 

536 600 zł

40 241 zł

 

105 660 zł

 

14 300 zł

6 500 zł

 

3 000 zł

50 800 zł

3 000 zł

2 000 zł

8 000 zł

1 000 zł

37 951 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

 

4300

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

48 000 zł

48 000 zł

 

 

 

80146

Dokształcanie           i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

 

4210

 

4300

4410

 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże krajowe służbowe

 

 

 

 

5 300 zł

500 zł

 

4 600 zł

200 zł

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

4010

4040

 

4110

 

 

4120

4210

 

4220

 

4440

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

181 494 zł

 

 

 

181 494 zł

 

 

2 690 zł

74 200 zł

6 025 zł

 

14 500 zł

 

 

2 000 zł

2 200 zł

 

75 000 zł

 

4 879 zł

 

 

 

Zespół Szkół Kurzyna Średnia

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata                            i wychowanie

 

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

4210

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

4580

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Pozostałe odsetki

1 519 950 zł

 

1 369 782 zł

 

 

677 058 zł

 

 

 

36 000 zł

425 600 zł

 

35 233 zł

 

85 400 zł

 

11 280 zł

13 000 zł

 

3 000 zł

20 000 zł

3 000 zł

1 000 zł

10 500 zł

1 000 zł

31 945 zł

100 zł

80110

Gimnazjum

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

 

4110

 

4120

4210

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Wydatki inwestycyjne

 

 

665 730 zł

 

18 500 zł

 

232 000 zł

14 230 zł

 

 

45 474 zł

 

6 100 zł

3 500 zł

 

2 000 zł

14 400 zł

1 000 zł

1 000 zł

4 000 zł

500 zł

17 944 zł

305 082 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

 

4300

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

25 000 zł

25 000 zł

 

 

 

80146

Dokształcanie               i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

 

4210

 

4300

 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

2 000 zł

500 zł

 

1 500 zł

 

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

 

4110

 

4120

4210

 

 

4220

 

4260

4440

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Zakup energii

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

150 162 zł

 

 

 

 

150 162 zł

 

3 000 zł

 

67 000 zł

5 116 zł

 

13 200 zł

 

1 700 zł

1 000 zł

 

50 000 zł

 

5 000 zł

4 146 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

 

4110

 

4120

4210

 

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

4580

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Pozostałe odsetki

690 162 zł

 

 

612 610 zł

 

610 110 zł

 

 

31 900 zł

 

382 600 zł

34 718 zł

 

78 500 zł

 

10 170 zł

7 000 zł

 

3 000 zł

15 000 zł

3 000 zł

1 000 zł

8 000 zł

1 000 zł

34 122 zł

100 zł

80146

Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

 

4210

 

4300

4410

 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

2 500 zł

400 zł

 

1 900 zł

200 zł

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

 

4110

 

4120

4210

 

 

4220

 

4440

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

77 552 zł

 

 

77 552 zł

 

 

1 700 zł

 

39 200 zł

2 842 zł

 

7 570 zł

 

1 000 zł

800 zł

 

22 000 zł

 

2 440 zł

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

 

 

4010

 

 

4040

 

 

4110

 

 

 

4120

 

4210

 

4240

 

 

4260

4270

 

4280

 

4300

 

 

4410

 

 

4440

 

4580

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Pozostałe odsetki

603 249 zł

 455 857 zł

 448 357 zł

 

23 800 zł

 

257 800 zł

 

21 800 zł

 

52 930 zł

 

6 870 zł

12 000 zł

2 000 zł

30 000 zł

3 000 zł

1 000 zł

8 000 zł

1 000 zł

28 107 zł

50 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

4 500 zł

 4 500 zł

80146

Dokształcanie     i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

4210

 

4300

 

4410

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

3 000 zł

 

300 zł

2 500 zł

200 zł

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

 

 

 

3020

 

 

 

4010

 

4040

 

 

4110

 

 

4120

 

4210

 

4220

 

4270

 

4440

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Zakup usług remontowych

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

147 392 zł

 147 392 zł

 

1 610 zł

 

37 600 zł

3 471 zł

 

7 471 zł

 

1 000 zł

800 zł

 

18 000 zł

75 000 zł

2 440 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

 

 

4010

 

4040

 

 

 

4110

 

 

 

4120

 

4210

 

4240

 

4260

 

4270

 

 

4280

 

4300

 

4410

 

 

4440

 

4580

6050

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

 

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

Pozostałe odsetki

Wydatki inwestycyjne

 

479 289 zł

 

479 289 zł 

473 589 zł

 

23 100 zł

 

 

275 700 zł

23 485 zł

 

56 320 zł

 

7 340 zł

6 000 zł

2 000 zł

20 000 zł

3 000 zł

 800 zł

 

5 000 zł

 500 zł

 

20 294 zł

50 zł

30 000 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

 

4300

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

4 500 zł

 4 500 zł

80146

Dokształcanie

 i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

 

4210

 

4300

 

4410

 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

1 200 zł

 

300 zł

700 zł

 

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Ulanów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

 

 

3020

 

4010

4040

 

 

4110

 

4120

4170

4210

4220

 

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów żywnościowych

Zakup pomocy naukowych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

498 270 zł

 

 

494 270 zł

 

19 600 zł

284 000 zł

22 016 zł

 

 

56 350 zł

 7 500 zł

2 000 zł

9 000 zł

36 000 zł

 

 

2 000 zł

18 000 zł

6 400 zł

1 500 zł

7 000 zł

 500 zł

22 404 zł

 

80146

Dokształcanie

 i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

 

4300

4410

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

1 000 zł

 

 

800 zł

200 zł

 

80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

 

 

4300

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

3 000 zł

 

3 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Kurzyna Średnia       

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

i wychowanie

 

 

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

3020

 

4010

4040

 

 

4110

 4120

4440

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

66 334 zł

 

 

66 334 zł

 

 

4 400 zł

45 000 zł

3 435 zł

 

9 380 zł

 

1 200 zł

2 919 zł

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Dąbrówka         

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan - kwota

 

801

Oświata

 i wychowanie

 

 

 

 

80104

Przedszkola

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

4010

4040

 

4110

 

4120

4440

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpis na ZFŚ Socjalnych

 

 

42 102 zł

 

 

42 102 zł

 

 

2 500 zł

 

28 700 zł

2 263 zł

 

5 893 zł

 

800 zł

1 946 zł

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska