http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Zarządzenia Burmistrza 2005r. 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze 24.10.2012

ZARZĄDZENIE Nr 14/2005

Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze gminy w wyniku zjawisk dotyczących powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

 

= = = = = = = =

 

       Na podstawie art. 30 ust.1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm /,

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w infrastrukturze gminy dotkniętych niesprzyjającymi zjawiskami meteorologiczno-hydrologicznymi tj. powodzi, podtopień.

 

§ 2

W skład Komisji wchodzi:

 

1. Z-ca Burmistrza Szef Zespołu Reagowania Kryzysowego – inż. Józef Wójcik

2. Inspektor ds. zamówień publicznych – Adam Martyna

3. Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – Jan Kumik

4. Komendant Gminny OSP – Antoni Kapuściński

5. Inspektor ds. rolnictwa – Halina Gębołyś

6. Inspektor ds. OC – Kazimiera Piłat

7. Sołtys z danej wsi na której wystąpiła szkoda.

 

§ 3

Do zadania należy dokonanie szacunku i oceny rozmiaru strat które będą stanowiły podstawę przygotowania wniosków do zweryfikowania przez Komisję wojewódzką.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska